Skip links
Explore
Drag

Znaczenie dostępności stron internetowych – WCAG 2.1

W erze cyfrowej, dostępność stron internetowych staje się coraz bardziej istotna. Dostępna strona internetowa to taka, która umożliwia wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich ograniczeń fizycznych czy technicznych, pełne i efektywne korzystanie z zawartości. To nie tylko kwestia społecznej odpowiedzialności, ale także zgodność z międzynarodowymi standardami i przepisami prawnymi. Dostępność ta dotyczy różnych aspektów strony, od jej struktury po sposób prezentacji treści.

Dla biznesów i instytucji, dostępna strona internetowa oznacza osiągnięcie szerszej publiczności i poprawę wizerunku marki. Dla użytkowników z niepełnosprawnościami, to kwestia równości i niezależności. Dostosowanie strony do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami, takimi jak niedowidzenie, niedosłuch, czy problemy motoryczne, nie tylko pomaga im, ale także poprawia ogólną użyteczność strony dla wszystkich.

Wytyczne WCAG 2.1 dla dostępności cyfrowej

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 stanowią międzynarodowy standard w projektowaniu dostępnych stron internetowych. Wytyczne te są opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C) i zawierają zbiór zasad, wytycznych oraz technik, które pomagają w tworzeniu bardziej dostępnych treści cyfrowych. WCAG 2.1 skupia się na czterech głównych zasadach dostępności: percepcji, działania, zrozumiałości oraz niezawodności. Każda z tych zasad obejmuje konkretne wytyczne, które należy spełnić, aby strona była uznana za dostępną. Wdrażanie tych standardów nie tylko pomaga osobom z niepełnosprawnościami, ale także poprawia ogólną jakość i dostępność stron internetowych.

Aby skutecznie wdrażać dostępność, ważne jest zrozumienie różnych rodzajów ograniczeń, z którymi mogą się zmagać użytkownicy. Ograniczenia te mogą być sensoryczne (niedostrzeganie lub niedosłyszenie), motoryczne (trudności w poruszaniu się lub manipulowaniu elementami), poznawcze (trudności w przetwarzaniu informacji) lub neurologiczne (wrażliwość na migotanie czy ruch).

Zrozumienie tych ograniczeń pomaga projektantom i deweloperom tworzyć strony, które są łatwe do nawigacji, czytelne, i przystępne dla różnych grup użytkowników. Dzięki temu strony stają się bardziej inkluzywne, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i dla właścicieli stron.

3 stopnie dostępności wyznaczone przez standard WCAG 2.1

Stopień dostępności i WCAG 2.1

Stopień dostępności strony internetowej w kontekście WCAG 2.1 jest kluczowym aspektem w projektowaniu dla wszystkich użytkowników. Wytyczne WCAG 2.1 definiują trzy poziomy zgodności: A, AA, i AAA. Każdy poziom reprezentuje głębszy zakres dostępności i adaptacji dla potrzeb użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami. Poziom A jest najbardziej podstawowy, koncentrując się na najbardziej krytycznych aspektach dostępności. Poziom AA, często uważany za standard dla większości witryn internetowych, rozszerza wymagania, obejmując szerszy zakres kwestii dostępności. Poziom AAA, najbardziej zaawansowany, wymaga spełnienia najbardziej rygorystycznych kryteriów, co może być wyzwaniem dla wielu stron internetowych.

Dążenie do spełnienia poziomu AA w WCAG 2.1 jest często rozsądnym celem dla większości organizacji, ponieważ oferuje dobrą równowagę między szeroką dostępnością a praktycznością implementacji. Ten poziom zapewnia, że strony internetowe są dostępne dla szerokiego spektrum osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie pozostając realistycznym do osiągnięcia dla deweloperów i projektantów.

Kto dostosowuje strony do WCAG 2.1?

Dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1 jest procesem, który wymaga współpracy różnych specjalistów. Projektanci stron internetowych (web designerzy), programiści (web developerzy), eksperci ds. dostępności oraz autorzy treści, wszyscy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu dostępnych cyfrowych zasobów.

Web designerzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że elementy wizualne strony są dostępne, np. poprzez odpowiedni dobór kolorów i czcionek. Programiści implementują techniczne aspekty, takie jak semantyczny kod HTML i dostępność interaktywnych elementów. Eksperci ds. dostępności z kolei przeprowadzają audyty i testy, aby upewnić się, że strona spełnia wytyczne WCAG 2.1. Często organizacje korzystają także z pomocy zewnętrznych firm konsultingowych specjalizujących się w dostępności, które mogą przeprowadzić szczegółowe analizy i zalecić odpowiednie modyfikacje. Warto pamiętać, że dostosowanie do WCAG 2.1 to proces ciągły, ponieważ strony internetowe regularnie się aktualizują i ewoluują.

TPGi to strona internetowa gdzie znajduje się do pobrania Analizer Kontrastu. Do pobrania za darmo!

Sprawdzanie kontrastu za pomocą Colour Contrast Analyzer (CCA)

Narzędzie Colour Contrast Analyzer (CCA) na stronie TPGi umożliwia sprawdzanie kontrastu kolorów na stronach internetowych i innych mediach cyfrowych. Jest to pomocne w dostosowaniu treści dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów. Użytkownicy mogą wybierać kolory na różne sposoby, a narzędzie wskazuje, czy kontrast spełnia wytyczne WCAG 2.1. Dodatkowo, CCA oferuje symulator daltonizmu i obsługuje przezroczystość alfa. Jest to przydatne narzędzie dla projektantów i deweloperów dążących do tworzenia dostępnych cyfrowych treści.

Tutaj otrzymacie link do programu, który umożliwi Wam optymalizację contentu. Uwaga! Jest darmowy.

Dostępność stron internetowych to nie tylko kwestia spełniania standardów i regulacji, ale przede wszystkim chodzi o tworzenie bardziej inkluzjiwnej cyfrowej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. WCAG 2.1 stanowi ważny krok w kierunku realizacji tego celu.

 

Źródła:
– 3 levele dostępności (grafika) – aeldata.com/three-levels-of-accessibility/

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Zgodę wyrażasz dobrowolnie. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić.